Opera, sound design, zvukové proklamace. Nahrávky roku 2019

31. 12. 2019, 9.16 | Boris Klepal

alba-roku-2019-titulka-2019-12-001Malá bilance nahrávek, které mi v průběhu roku 2019 z nějakého důvodu uvízly v hlavě. Je to seznam bez udání pořadí, víc pozornosti jsem věnoval věcem dosud málo hraným a nenahraným. Seznam autorů: Dusapin, Guðnadóttir, Kovařovic, Lang, Liszt, Šostakovič, Čajkovskij, Dvořák, Martinů, Janáček, Kurtág, Marsalis, Shaw, Schnittke, Šuranská. Celý článek »

Zvykání na současnost. Česká premiéra klavírního koncertu Miroslava Srnky

20. 12. 2016, 11.28 | Boris Klepal

Tomáš Netopil, Miroslav Srnka, Nicolas Hodges, foto archiv SOČRu

Tomáš Netopil, Miroslav Srnka, Nicolas Hodges, foto archiv SOČRu

Celkově úspěšnou bitvu s českou premiérou Koncertu pro klavír a orchestr Miroslava Srnky včera svedl Symfonický orchestr Českého rozhlasu i jeho abonenti v Rudolfinu. Uvádění současné hudby na běžných koncertech je věčný boj. Nejsou na ni zvyklé orchestry ani publikum a obě strany s ní tak trochu válčí. Orchestr vedený Tomášem Netopilem nakonec proplul komplikovanou partiturou se ctí a publikum ji se ctí přijalo – včetně ojedinělého zabučení. I negativní postoj – jasně a konkrétně vyjádřený – má právo na život. Celý článek »

Zemřel přední znalec díla Bohuslava Martinů Harry Halbreich

28. 6. 2016, 9.50 | Boris Klepal

Včera zemřel po dlouhé a těžké nemoci muzikolog Harry Halbreich (8. 2. 1931 – 27. 6. 2016). Významný belgický znalec české hudby byl centrální osobností bádání o Bohuslavu Martinů. Celý článek »

Česká hudba ve světě, premiérách a pro každý den

11. 3. 2015, 15.16 | Boris Klepal

Rusalka, Schwerin, foto Silke Winkler

Rusalka, Schwerin, foto Silke Winkler

Staré české přísloví říká „co Čech, to muzikant“. Jsme na svoji hudbu až neuvěřitelně pyšní a věříme, že se líbí celému světu. Otázka je, jak moc o ni svět doopravdy stojí a jak o ni stojíme my sami. Odpověď se snaží nalézt přehled premiér skladeb českých autorů a významných uvedení české hudby v zahraničí. Celý článek »

Hlas Boží, hlas lidu. Polyfonie z časůdávno i nedávno minulých

14. 9. 2014, 0.01 | Boris Klepal

Vlastně nevím, jestli znám v hudbě větší krásu než zpěv. Když zpívá moc hlasů pohromadě, tak je to krása mnohonásobná. A co teprve když někdo umí pro hlasy skládat a sbor nebo ansámbl to dobře provede. Celý článek »

Lety na dno i do vítězných konců

4. 5. 2014, 0.01 | Boris Klepal

Podivuhodná letecká dobrodružství i letadla jsou hlavním námětem dnešního matiné, mezi nimi se ale také ponoříme do tajemství času. To všechno proto, že před devadesáti pěti lety zahynul při letecké havárii Milan Rastislav Štefánik (21. 7. 1880 – 4. 5. 1919). Je považován za jednoho ze zakladatelů Československa, tak se snad vejde i do Roku české hudby, na který si letos v Zápisníku hrajeme. Celý článek »

Podle skutků poznáte je. Řecké pašije

13. 4. 2014, 0.01 | Boris Klepal

A když vjel do Jeruzaléma, zbouřilo se všecko město, řkouce: „I kdo jest tento?“ Zástupové pak pravili: „Toto jest ten Ježíš, prorok z Nazaréta Galilejského.“ Je Květná neděle, vstupujeme do pašijového týdne. Pro dnešní matiné jsem proto vybral operu Řecké pašije Bohuslava Martinů. Celý článek »

Do roku a do výročí české hudby

5. 1. 2014, 0.01 | Boris Klepal

Čtyřkové letopočty jsou již tradičně označovány za Rok české hudby – letos do něj tedy vstupujeme zase. Trojice Smetana (1824–1884) – Dvořák (1841–1904) – Janáček (1854–1928) se sejde výročími narození i úmrtí, což je dobrá příležitost pro línou dramaturgii, uvádění neuváděných děl i vypisování žádostí o granty. Město Brno navíc vyhlásilo letošní rok Rokem Leoše Janáčka, tak jsem zvědavý, čím vším se to v praxi projeví. Třeba v Janáčkově divadle začnou hrát jeho opery nebo tak něco. Celý článek »

Loutky k narozeninám Bohuslava Martinů

8. 12. 2013, 0.24 | Boris Klepal

Bohuslav Martinů (1890–1959) se ve své tvorbě pohyboval mezi francouzským impresionismem, jazzem, neoklasicismem i českým a moravským folklorem. Z podivuhodné směsi dospěl k osobitému hudebnímu jazyku, který jsme v mnoha ohledech ochotní pokládat za ryze český. Geniální skladatel se narodil v Poličce právě 8. prosince, jen před sto třiadvaceti lety, proto mu věnuji dnešní matiné – vybral jsem zcela jednoduše jeho klavírní cyklus Loutky. Setkal se s ním pravděpodobně každý, kdo se učil hrát na klavír, dětská technická úroveň kouzlo cyklu spíš podtrhuje než aby byla na závadu. Jsou to skladby prosté, ale v žádném případě naivní. Je to divadlo zakleté do klavíru, naším průvodcem skrz všechny tři části je Kolombína. Celý článek »

Václavu Neumannovi k narozeninám

29. 9. 2013, 0.29 | Boris Klepal

Václav Neumann (1920–1995) patří k nezapomenutelným šéfům České filharmonie, jejichž svatou trojici s ním tvoří Václav Talich a Karel Ančerl. Nechci tu hodnotit jeho hudební činnost ani působení u našeho značkového orchestru, ale hlavně připomenout, že by se dnes dožil devadesáti tří let. Celý článek »