Tag: Velikonoční festival

 • Graindelavoix. Jeremiášovy nářky na Velikonočním festivalu duchovní hudby

  Součástí Velikonočního festivalu duchovní hudby v Brně jsou již tradičně také tenebrae – „temné hodinky“. Jejich programy nespoléhají pouze na atmosféru zšeřelých kostelů, ale přinášejí také pozoruhodné […]

 • , ,

  Sono Centrum a Zábrdovice: jeden člověk, jeden zvuk, jeden svět

  Včera se mi naskytla neobvyklá příležitost k bezprostřednímu srovnání dvou vzdálených, a přece i blízkých prostředí. Perfektně zazpívaná moteta pozdní renesance v zábrdovickém kostele jsem slyšel hodinu po předváděčce […]

 • Ondřej Štochl a Steve Reich: vlídnost a Starý zákon dneška

  Včerejší koncert Velikonočního festivalu duchovní hudby byl bezpochyby velký zážitek. Když ale pominu emocionální stránku věci, je tu ještě pořád hodně práce, jestli má naše […]

 • Čistý zpěv až na pár maličkostí

  Singer Pur včera zazpívali program složený z vokálních polyfonií renesance i současnosti. Program se perfektně hodil do kostela svatého Augustina a koncepčně celkově neměl chybu. Ansámbl měl krásný […]

 • Slavnost smíření v Červeném kostele

  V Červeném kostele včera začal Velikonoční festival duchovní hudby a zahájení to bylo velmi povedené. Žalm 29 (Pavel Haas), Cantata misericordium (Benjamin Britten) a Et la vie […]

 • Lazarus a jeho české vzkříšení

  Posledním koncertem Velikonočního festivalu byla česká premiéra Schubertova oratoria Lazarus. Provedení bylo především po stylové stránce velmi zdařilé, ducha hudby raného romantismu se podařilo vystihnout […]

 • Liturgické divadlo bez divadla

  Středověká liturgická hra Visitatio Sepulchri v podání Tiburtina ensemble stála se vším všudy na hudbě. Žádné divadlo v dnešním slova smyslu se nekonalo, hudební zážitek byl ale […]

 • Liturgický koncert k umučení Krista

  V blížícím se vrcholu velikonočních svátků se protnul koncertní program s katolickou liturgií. Hudba se s prostředím barokního kostela střetla v podstatě ideálně, podařilo se vykouzlit téměř dokonalou […]

 • Jeftova oběť v chrámu svatých Janů

  Ze současnosti k baroku nás přivedl druhý den hudební pouti po brněnskch chrámech, do níž se stylizuje letošní ročník Velikonočního festivalu.

 • Nová tvář pro staré texty

  Provedením Stabat Mater zůstal Velikonoční festival duchovní hudby věrný tradici, ani v nejmenším ji však nesledoval mechanicky. Už z programu zahajovacího koncertu byla zřetelná poučená snaha, aby […]