Liturgické divadlo bez divadla

Středověká liturgická hra Visitatio Sepulchri v podání Tiburtina ensemble stála se vším všudy na hudbě. Žádné divadlo v dnešním slova smyslu se nekonalo, hudební zážitek byl ale o to silnější.

Tiburtina ensemble, Staré Brno, foto Boris Klepal

Chorální hra z rukopisů ženského benediktinského kláštera sv. Jiří na Pražském hradě byla vhodně přenesena na Staré Brno, kde původně býval klášter cisterciaček. Prostředí baziliky Nanebevzetí Panny Marie tentokrát nebylo jen vnější kulisou, ale skutečně autentickým prvkem provedení. Totéž by se vlastně dalo říct o akustice místa, silný dozvuk dotvářel unisona i jednoduché vícehlasy, které zcela zaplňovaly prostor kostela.

Základním dramatickým prvkem byla hudba a její provedení, žádné scénické pokusy nepřišly na řadu, zřejmě ve shodě s historickou skutečností. Na dnešního posluchače mohlo působit až nezvykle, když se musel orientovat vlastně pouze na melodii, ale po chvíli to mohl být pocit i značně osvobozující. Dlouhé, “nekonečné” melodické linky a povlovné dynamické oblouky mají svoji nepochybnou výrazovou sílu a je vlastně velmi osvěžující, uvědomit si účinky takové “jednorozměrné” hudby, oproštěné od všech kontrapunktických a harmonických nadbytečností.

Tato jednorozměrnost v sobě samozřejmě skrývá rizika jednotvárnosti, ale Tiburtina ensemble umí s tímto horizontálním výrazem skvěle pracovat. Všechny členky souboru disponují vyrovnanými, dobře cvičenými a stylově používanými hlasy, které spolu dobře komunikují. Znějí výborně v proměnlivých kombinacích, všechny dohromady i v sólech. Celý ansámbl je vynikající rytmicky i intonačně, což je při celovečerním a capella programu holá nezbytnost, byť není jednoduché jí dosáhnout. Technické předpoklady umožnily jemně nuancovaný výraz, který dokázal využít a podtrhnout silné hudební sdělení zakódované většinou pouze do jednohlasu. Celému ansámblu bylo i velmi dobře rozumět, důraz na textové sdělení nezůstával nijak pozadu.

První koncert Velikonočního festivalu po Vzkříšení přinesl radostnou zvěst o Zmrtvýchvstání v meditativním duchu niterné radosti, která září spíš vnitřním světlem než oslnivým vnějším leskem. Snoubení repertoáru a prostoru bylo tentokrát dokonalé, v interpretaci by se jen těžko hledaly chyby. Myslím, že festival dospěl ke svému prvnímu vrcholu.

Ad monumentum venimus…! Ke hrobu jsme přišly…! Středověká liturgická hra Visitatio Sepulchri v tradici ženského benediktinského kláštera sv. Jiří na Pražském hradě. Tiburtina ensemble / umělecká vedoucí Barbora Sojková, obsazení: Ivana Bilej Brouková, Hana Blažíková, Daniela Čermáková, Marta Fadljevičová, Anna Chadimová Havlíková, Kamila Mazalová, Barbora Sojková, Tereza Wollnerová, Renata Zafková, Martin Prokeš j.h. 11. 4. 2012, bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně. V rámci Velikonočního festivalu duchovní hudby.


Categories:


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *