Slavnost smíření v Červeném kostele

V Červeném kostele včera začal Velikonoční festival duchovní hudby a zahájení to bylo velmi povedené. Žalm 29 (Pavel Haas), Cantata misericordium (Benjamin Britten) a Et la vie l’emporta… (A život ji přemůže…, Frank Martin) tvořily uzavřený celek, cestu od uznání Boží slávy přes milosrdenství až po smíření se smrtí. Marko Ivanović program velmi dobře nastudoval, Ars BrunensisKomorní filharmonie Pardubice byli výborní. Sóla zpívali na vysoké úrovni Ivan Kusnjer, Aleš Briscein, Jiří HájekJana Wallingerová. V akustice Červeného kostela zněly výborně dechy a bicí, smyčce poněkud zanikaly. Kritika prvních tří dnů festivalu vyjde na serveru Brno město hudby ve středu 27. března.

Červený kostel před začátkem koncertu, foto Boris Klepal

Pavel Haas: Žalm 29 op. 12 (pro baryton, ženský sbor a komorní orchestr s varhanami), Benjamin Britten: Cantata misericordium (Kantáta milosrdenství, pro tenor a baryton sólo, komorní sbor a orchestr) op. 69, Frank Martin: Et la vie l’emporta… (A život ji přemůže… pro alt a baryton sólo, komorní sbor a komorní orchestr, 1. Úpěnlivá prosba /Imploration/, 2. Souboj /Combat/, 3. Oběť /Offrande/). Hudební nastudování – Marko Ivanović, Ivan Kusnjer – baryton, David Postránecký – varhany, Aleš Briscein – tenor, Jiří Hájek – baryton, Jana Wallingerová – mezzosoprán. Ars Brunensis Chorus (sbormistr Dan Kalousek), Komorní filharmonie Pardubice. 24. března 2013, Českobratrský evangelický chrám Jana Amose Komenského (zvaný Červený), Velikonoční festival duchovní hudby, Brno.


Categories:


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *