Tag: Český filharmonický sbor Brno

 • Pějme píseň vespolek. A na festivalu sborem

  Káťa Kabanová v režii Roberta Carsena, Z mrtvého domu v provokativním ztvárnění z Norimberku, Reichova The Cave, Schönbergovo Očekávání a Modrovousův hrad Bély Bartóka v režii Davida Radoka a nakonec Její pastorkyňa […]

 • , ,

  Kultura, primátoři a Brno v posledním čtvrtstoletí

  Co se stalo s Brnem a kam se v něm posunula kultura za posledních 25 let, tedy od Sametové revoluce. Který primátor za to všechno nejvíc může. Co by […]

 • , ,

  Pryč s prázdninami. Zpátky mezi lidi a za slunečnicama

  Září už je za polovinou a Zápisník zmizelého se stále nemůže vzpamatovat z prázdnin. Důvod je jednoduchý – jsem v nich taky pořád zabořený a nechce se mi ven.

 • Lazarus a jeho české vzkříšení

  Posledním koncertem Velikonočního festivalu byla česká premiéra Schubertova oratoria Lazarus. Provedení bylo především po stylové stránce velmi zdařilé, ducha hudby raného romantismu se podařilo vystihnout […]

 • Orbis pictus ve Wannieck Gallery

  Pozoruhodné oratorium Orbis pictus na výběr textů J. A. Komenského provedla ve Wannieck Gallery jeho autorka Zuzana Lapčíková se svým kvintetem a Filharmonií Brno. Poutavé dílo […]

 • Nesourodá směs v průměrném provedení

  Koncert věnovaný Nadací Leoše Janáčka potěšil především málo uváděnou kantátou Amarus, celková dramaturgie večera byla rozkolísaná a provedení rovněž.

 • Te Deum laudamus, festival začal skvěle

  Zahájení festivalu Concentus Moraviae mělo i přes slavnostní průvod starostů s vlajkami zúčastněných měst především hudební lesk. Došlo i na jednu malou dramaturgickou zvláštnost, byla jí Missa brevis […]

 • Nesrozumitelně tě, Bože, chválíme

  Je těžké psát o koncertě, jehož provedení mohlo být slušné, ale většinou z něj nebylo nic konkrétního slyšet. Akustika Petrova je – navzdory vysvěcenému místu – pekelná.

 • Sborová meditace u svatých Janů

  Koncert Českého filharmonického sboru Brno měl konečně interpretační úroveň, kterou je možno označit jako festivalovou. Velikonoční festival s ním snad nabral kromě společenského i hudební lesk.

 • Stabat mater pěkně od podlahy

  Velikonoční festival duchovní hudby nás uvedl do pašijového týdne ryčně a zvesela uvedením Rossiniho Stabat mater. Provedení bylo negativně poznamenáno především zcela necitlivým přístupem k problematické akustice […]