Te Deum laudamus, festival začal skvěle

Zahájení festivalu Concentus Moraviae mělo i přes slavnostní průvod starostů s vlajkami zúčastněných měst především hudební lesk. Došlo i na jednu malou dramaturgickou zvláštnost, byla jí Missa brevis Zdeňka Fibicha.

Bazilika sv. Prokopa v Třebíči, foto Boris Klepal

Celkovému vyznění koncertu v akustickém prostředí románsko-gotické baziliky, které je pro podobné účely z principu nevhodné, pomohlo vysunutí účinkujících těles co nejvíc dopředu až k obětnímu stolu a před něj. Zvuk tak nevystřeloval z nejzazších míst před oltářem a byl mnohem čitelnější, než tomu při chrámových koncertech často bývá. Kaspar Zehnder volil uvážlivá tempa, nutil orchestr k projevu s minimem legata a nechával dlouhé dozvuky doznít. I přes všechny akustické handicapy se mu tak podařilo vytvořit srozumitelný a krásný zvuk.

V úvodním Salve Regina Franze Schuberta orchestr především jemně doprovázel sólový zpěv, držel se velmi citlivě v pozadí, ale nehrál nijak ušlápnutě. Hana Škarková se tak mohla věnovat interpretaci rozsáhlé árie bez starosti o to, aby ji vůbec bylo slyšet. Bohužel jsem měl místy pocit, že si se silně klasicizující skladbou s romantickým nádechem neví stylově rady a není si jistá, jakým způsobem dílo uchopit. Hlas jí také zněl poněkud ostře.

Málo uváděná Missa brevis Zdeňka Fibicha byla příležitostí pro výborně připravený Český filharmonický sbor Brno, který ji využil beze zbytku. Vyzdvihnout musím výbornou výslovnost, díky níž byl zpívaný text zcela bez problémů srozumitelný. Hudební nastudování podtrhlo Fibichovu typickou schopnost vykreslit charakteristickou náladu na minimálním prostoru. Projasněná nálada díla připravila publikum na slavnostní závěr koncertu, který po celou dobu jakoby samozřejmě gradoval.

Bouřlivý úvod a závěr Dvořákova Te Deum orámoval spíše zpěvné pojetí skladby. Mohutný nástup se v chrámové akustice slil do nepřehledného souzvuku i přes komorní obsazení orchestru. Čitelnost byla v tomto případě celkem pochopitelně obětována monumentálnímu účinku. Kaspar Zehnder ale jinak dokázal udržet orchestr i sbor po většinu času v přijatelné zvukové intenzitě. Adriana Kohútková zazpívala svůj part s lyrickou zaujatostí a vřelým citem. Skvěle doplňujícím protipólem jí byl Richard Novák, který zpíval s gluckovsky patetickou přímostí. V závěru se oba hlasy zcela přirozeně spojily, sólisté si zjevně i navzájem naslouchali, jejich výkony byly opravdu vynikající.

Franz Schubert: Salve Regina D 676 pro soprán a smyčcový orchestr, Zdeněk Fibich: Missa brevis op. 21, Antonín Dvořák: Te deum op. 103. Hudební nastudování: Kaspar Zehnder, Hana Škarková, Adriana Kohútková – soprán, Richard Novák – bas. Filharmonie Brno, Český filharmonický sbor Brno, sbormistr Petr Fiala. 28. 5. 2011, bazilika sv. Prokopa, Třebíč. V rámci festivalu Concentus Moraviae.


Categories:


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *