Jan Hus, myšlenky, hranice a ticho

Dnes si připomínáme upálení Mistra Jana Husa a slušelo by se zareagovat i hudebně, když už vyšel státní svátek na neděli. Není to ale tak jednoduché – zatímco zpracování a reflexí husitského chorálu najdeme nemálo, Jan Hus je pro českou hudbu prakticky neznámý.

Zřejmě nejrozsáhlejší poctou neoficiálnímu českému svatému je opera Jan Hus Karla Horkého (1909–1988), která měla premiéru v roce 1950 v Brně. Dále je nutné zmínit ještě kantátu Attendite, populi! pro bicí nástroje a smíšený sbor, kterou napsal Miloš Štědroň na texty z Husova díla a korespondence. A tím vlastně končíme, ale zřejmě se není čemu divit – s idealizovaným bojem dobra a zla se v hudbě i proklamacích zachází snadněji než s myšlenkami. Díky upozornění Jana Charypara doplňuji ještě oratorium Jan Hus (1915) předčasně zesnulého skladatele Jaroslava Jeremiáše (1889–1919).

Ojedinělou a velmi krásnou reflexí Husova upálení je úvodní sbor Tři jezdci Bedřicha Smetany na text Jiljího Vratislava Jahna. “Tři jezdci pádí z Kostnice, jak by je štvaly Vzteklice” a vezou do Čech hroznou zprávu o Husově smrti. Sbor se z tajemné atmosféry a zoufalství mění ve vzdor, k jezdcům se nakonec přidal i Husův duch, “v nový dal se let a s jezdci spěchá do Čech zpět”. Divoký závěr by se klidně hodil i k hudebnímu vyjádření prstenových přízraků, je to frenetický romantismus, jaký se v české hudbě zase tak moc neslyší. Dále se odpoutáme od české hudby a Husovy činnosti se dotkneme jen asociací – poslechneme si Symfonii č. 5 Felixe Mendelssohna Bartholdyho zvanou “Reformační”. Její poslední věta cituje Lutherův chorál Ein feste Burg ist unser Gott (Bůh je náš pevný hrad). V závěru se vrátíme k Bedřichu Smetanovi a vzedmutému romantismu, i když už v ryze světské podobě – uslyšíme sbor Píseň na moři na text Vítězslava Hálka. Je to báseň pro Hálka zcela netypická, plná blouznivého snění o cestě mořem a také o světě vanoucím okolo: “Haló! Haló! Již kotva z tůně zvednuta a větru přízeň pánem!” Smetanovy sbory zpívá Český filharmonický sbor, Mendelssohnovu symfonii hraje Bostonský symfonický orchestr, diriguje Charles Munch.

Vítězství Tomáše Akvinského nad heretiky, Filippino Lippi, 1489–91
Vítězství Tomáše Akvinského nad heretiky, Filippino Lippi, 1489–91


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *