Ryba a Eben: lidová zbožnost kdysi a dnes

Jakub Jan Ryba je možná nejpopulárnější a zároveň nejopomíjenější český skladatel. Českou mši vánoční asi opravdu slyšel každý, když ne doma nebo v kostele, tak aspoň v nákupním centru nebo na vánočních trzích. Jinak si na něj ale sotva někdo vzpomene, tak udělejme výjimku, když se před 249 lety narodil.

Více než narození se připomíná tragická smrt Jakuba Jana Ryby (26. 10. 1765 Přeštice – 8. 4. 1815 Voltuš u Rožmitálu pod Třemšínem). Spáchal sebevraždu, což mělo asi více příčin – od finančních problémů a sporů s vrchností až po bolestivé onemocnění. V Brně jsme před dvěma lety měli možnost slyšet Rybova Responsoria na latinské texty, dnes si poslechneme dvě ukázky z jeho instrumentální tvorby a zhudebnění latinské mše. Na začátku je to Flétnový kvartet F dur – jedná se o smyčcové kvarteto, v němž jsou první housle nahrazeny flétnou. Po něm si poslechneme Missu pastoralis, tedy pastýřskou mši v C dur. Rybovu tvorbu opustíme se Smyčcovým kvartetem d moll. Na závěr jsem přidal Truvérskou mši Petra Ebena – je pro mě obrazem lidové zbožnosti dneška podobně jako Česká mše vánoční obrazem historickým. K lidové zbožnosti patří i lidové provedení, takže jsem na technickou stránku věci příliš nehleděl.

ondrej-apostol-el-greco-1610-14-001Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *