Příští sezóna, Janáček a genius loci

“Měli jsme pro příští ročník festivalu Janáček Brno nachystaný podtitul Janáček a genius loci Brno. Tomu jsme přizpůsobovali i dramaturgii, jejímiž zásadními součástmi je Zázrak Heliany Ericha W. Korngolda a Šarlatán Pavla Haase. Člen dramaturgické rady festivalu přinesl tento podtitul do Filharmonie Brno, kde je dramaturgem, a ta ji použila jako motto pro příští sezónu.” Tato pozoruhodná informace zazněla na dnešní tiskové konferenci k příští sezóně ND Brno z úst ředitele Daniela Dvořáka.

Tisková konference v Mahenově divadle 30. 3. 2011, zleva Rocc, Daniel Dvořák, Petr Štědroň, foto Boris Klepal

Festival se ocitl bez dramaturgické střechy nad hlavou, nepochybuji ale o tom, že se podaří nalézt odpovídající náhradu (doufám také, že se mi podařilo citovat po paměti výrok D. Dvořáka dostatečně přesně). Zvláštní je způsob úniku a zneužití informace, která bezpochyby měla zůstat interní.

V příští sezóně (2011/2012) nás v opeře ND Brno čekají dvě velké klasiky. První bude Rusalka Antonína Dvořáka pod taktovkou Jaroslava Kyzlinka a ve scénickém ztvárnění Karine Guizzo, máme se prý těšit na poetickou inscenaci bez aktualizací, ale i bez popisnosti. Druhá je Elektra Richarda Strausse, která by měla navázat na dávný úspěch Salome. Dirigovat bude Caspar Richter, inscenace se ujme dosavadní šéf opery Rocc. Čeká nás scénická instalace s orchestrem umístěným na jevišti. Hudebně by to mohl být přínos v tom smyslu, že se dočkáme plného nástrojového obsazení, které by se do orchestřiště nevešlo.

Na začátku sezóny bude uvedena opera Ruleta Zdeňka MertyStanislava Moši, dále La Périchole J. Offenbacha a dětská opera Papageno hraje na kouzelnou flétnu Eberharda Streula. Jednoznačně vítám plánované nastudování Dvořákova oratoria Svatá Ludmila k životnímu jubileu Richarda Nováka, stejně jako návrat Výletu pana Broučka do MěsíceŽenitby – skvělých inscenací Pamely Howard. Méně už je mi milé avizované “Operetní gala”, které pokládám za úlitbu tomu horšímu ve vkusu publika i afinitám k vyššímu populáru, které v Casparu Richterovi dřímají a občas musí ven.

Přeji všem zúčastněným i sobě, aby se příští sezóna vydařila: zlomte vaz!Comments

One response to “Příští sezóna, Janáček a genius loci”

  1. Pavlína Sedláčková avatar
    Pavlína Sedláčková

    Přebrání podtitulu příštímu festivalu Janáček Brno je opravdu dost zvláštní aféra… Doufám, že se podaří festival pěkně zaštítit- a že taky uslyšíme Haasova Šarlatána!

    Děkuji za informace a také se těším na příští sezónu opery ND Brno!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *