Muß es sein? Z mého života

Dva monumentální smyčcové kvartety jsou obsahem dnešního virtuálního matiné. Ludwig van Beethoven: Smyčcový kvartet č. 16 F dur op. 135 a Bedřich Smetana: Smyčcový kvartet č. 1 e moll “Z mého života”.

Oba spojuje patetická rekapitulace heroického životního zápasu geniálního umělce. “Musí to být?” ptá se Beethoven v úvodu čtvrté věty (Grave) a sám si odpovídá (Allegro): “Musí to být!”. Bedřich Smetana reflektuje postupně svůj romantický životní i umělecký postoj, studentský život, první lásku a manželství, umělecká vítězství a tragické ohluchnutí. Hrají Emerson Quartet (Beethoven) a Amadeus Quartet (Smetana).

Goya: Atropos, zdroj http://eeweems.com/goya/atropos_1000.jpg


Categories:


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *