Morava, chodníček, Bystrouška a mlhy

Po festivalových večerech s Janáčkovou hudbou se dobře usíná, během festivalových matiné se radostně probouzí. Dokonce i nám, kdo se jinak mentálně probouzíme až po poledni.

Maroš Klátik, Michaela Jančaříková

Michaela Jančaříková začala nejistě, ale brzy se vzpamatovala. Od druhé písně byla stále suverénnější. Energické pojetí Moravské lidové poezie v písních se mi líbilo, jen v některých částech (Stálosť, Koníčky milého) se mi zdála tempa na hranici únosnosti. Jančaříkové se mnohem lépe dařilo v částech z Příhod lišky Bystroušky, které přednesla s vtipem a malými hereckými náznaky. Divadelní tvorba je jí zřejmě bližší než písňová. Maroš Klátik se projevil jako nadějný pianista v doprovodech i sólových výstupech. Přece jen bych však čekal lyričtější tón, především v cyklu V mlhách. A možná ani nebylo potřeba více otvírat víko klavíru, zvláště v tak malém prostoru.

Matiné v aule JAMU bylo další příležitostí, které festival chvályhodně nabízí mladým interpretům. A podle dosavadní úrovně je jejich výběr přinejmenším uvážlivý.

Výběr z Janáčkových klavírních skladeb, písní a operních árii. Moravská lidová poezie v písních (výběr), Po zarostlém chodníčku (Naše večery, Frydecká Panna Maria, Sýček neodletěl), „Já také nemám…“ (Příhody lišky Bystroušky, 1. jednání), „Kradla jsem…!“ (Příhody lišky Bystroušky, 2. jednání), V mlhách. Maroš Klátik (klavír), Michaela Jančaříková (zpěv). 27. 11. 2010, aula JAMU, Brno, v rámci festivalu Janáček Brno 2010.


Categories:


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *