Ejhle, oltář Hospodinův září…

…tak se zpívá v dodnes živé cyrilometodějské písni. Pravděpodobně se s ní setkal každý, kdo nevnímá výročí příchodu věrozvěstů jenom jako den volna navíc. Dnešní matiné se neobrací přímo k „bratřím ze Soluně“, ale obecně k východnímu křesťanství. Poslechneme si Liturgii svatého Jana Zlatoústého, jak ji zhudebnil Kornelje Stanković (1831–1865). Zpívá Sbor srbského rozhlasu a televize, sólový bas Vlado Mikić, řídí Bojan Suđić.

Pokání Jana Zlatoústého, Albrecht Dürer, 1494–1498, mědirytina


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *