Zlonické zvony a svatá Ludmila

Nad Berounkou pod Tetínem růže již se červená, zatímco na Tetíně pravděpodobně 15. září v roce 921 uškrtili svatou Ludmilu – to si připomeneme úryvkem ze stejnojmenného oratoria Antonína Dvořáka na konci dnešního matiné. Antonín Dvořák je jediným autorem dnešního matiné, před závěrečným kouskem z vrcholného oratoria si poslechneme jeho rannou Symfonii č. 1 c moll zvanou Zlonické zvony. Svatou Ludmilu hraje orchestr FOK, zpívá Český filharmonický sbor, řídí Václav Smetáček, Zlonické zvony Česká filharmonie, řídí Václav Neumann.

Škrcení svaté Ludmily, Dalimilova kronika

Categories:


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *