Vox Iuvenalis obcházel okolo JAMU

Koncert sboru Vox Iuvenalis byl věnovaný brněnským autorům, uskutečnil se v koncertním sále Hudební fakulty JAMU, nebyla to ale pocta příliš vážná. Dramaturgie si všímala autorů i jejich vztahu k Janáčkovi a “jeho” akademii nepříliš uctivým způsobem a výsledek měl silvestrovskou atmosféru – veselou a neuspořádanou. Koncert skákal z nálady do nálady a z jednoho stylu do druhého, z mimohudebních souvislostí se nepodařilo vytvořit souvislý hudební celek.

Vox Iuvenalis, lidové písně s harmonikou, foto Boris Klepal

Psalmi Claudiani napsal Miloš Štědroň pro Vox Iuvenalis, vtipná óda na Monteverdiho měla premiéru letos na jaře. První dvě části zpíval sbor na schodišti, zpěv pronikal do sálu zvenčí – byl to efektní začátek, ale zvuk z chodby byl roztříštěný, zmatený a sbor nezněl ani po intonační stránce dobře. Během části Bom bidi bom sbor napochodoval na pódium a při Pro obitu C. M. se zvuk i intonace srovnaly.

Dva sbory na verše H. Heineho byly k monteverdiovským žalmům v protikladu. Jarmila Mazourová v nich zkombinovala ironický přístup zdůrazněný už pateticky recitovaným začátkem a dekadentní atmosféru.

Další tři autoři reprezentovali různé přístupy k práci s folklorem. Dar za lásku Pavla KřížkovskéhoDobrú noc, má milá Bertholda Žaluda pracují romantickým způsobem s folklorními inspiracemi, setkala se tu ve stylovém souznění díla Janáčkova učitele a spolužáka.

Cyklus Lidové písně pro sbor a harmoniku napsal Jan Kapr v roce 1952 a jeho úpravy známých písní jsou poplatné době, která se za folklor a lid vůbec spíš schovávala a oháněla se jím, než aby pro něj měla pochopení. V rámci koncertu to byla bizarní a tragikomická ukázka “socialistického cecilianismu”.

Jídelní lístek Františka Vránka byl žertovný přídavek zakomponovaný přímo do programu, jedná se skutečně o zhudebněnou nabídku jídla a pití v hotelu U žáby s návodnými citacemi populárních melodií – z podobných legrácek vyrostla poetika Pěveckého sdružení učitelů kocourkovských. V krátkých sólech jednotlivých členů bylo při vší veselosti slyšet, že Vox je přece jen amatérský sbor.

Okolo JAMU. Miloš Štědroň: Psalmi Claudiani, Jarmila Mazourová: Dva sbory na verše H. Heineho, Pavel Křížkovský: Dar za lásku, Berthold Žalud: Dobrú noc, má milá!, Jan Kapr: Lidové písně pro sbor a harmoniku, František Vránek: Jídelní lístek. Vox Iuvenalis, sbormistr Jan Ocetek, Jaromír Zámečník – harmonika, Helena Fialová – klavír. 19. 11. 2012, koncertní sál HF JAMU, Brno.


Categories:


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *