V nový život, pohádkový, romantický

V roce 1862 se v Malypetrově ústavu v Praze sešla ustavující valná hromada tělocvičného spolku Sokol. Stalo se tak 16. února a pro dnešek se z této události tedy stává pěkný oslí (nebo snad oslovský) můstek k Josefu Sukovi, který v roce 1919 věnoval Sokolu svůj slavnostní symfonický pochod V nový život.

Sokolové dárek nepřijali s velkým nadšením a setrvávali tvrdošíjně u Kmochova opusu Lví silou. Sukova skladba sice získala cenu v soutěži o sokolský pochod, ale to byla spíš zásluha odborných porotců Otakara Ostrčila a Karla Kovařovice než tělocvičných bratří. Ti ji přijali za svou až po skladatelově smrti. Josef Suk patřil k zásadním postavám české moderny a jeho hudba souzněla spíš s jeho vrstevníky kompozičními; pro lidové slavnosti byla zřejmě pokroková až moc.

Dnešní matiné zahájí slavnostní symfonický pochod V nový život, jak jej s Českou filharmonií nahrál Václav Talich. Ten se prosazování Sukova díla na domácích koncertech věnoval stejně důkladně jako mnohem později Libor Pešek v zahraničí. Za jeho řízení si poslechneme Pohádku – tedy orchestrální suitu z hudby k Zeyerově pohádce Radúz a Mahulena. Na ni naváže Romantická suita Sukova vrstevníka Maxe Regera – méně nápadného souputníka pozdních dekadentních romantiků Gustava Mahlera, Richarda Strausse a Huga Wolfa.

Pramen mládí, Lucas Cranach starší, 1546
Pramen mládí, Lucas Cranach starší, 1546


Comments

2 responses to “V nový život, pohádkový, romantický”

 1. Miloš Zapletal avatar
  Miloš Zapletal

  Kvituji s povděkem připomenutí těchto znamenitých skladeb. Jenom mám dvě poznámky (resp. poznámku a dotaz) stran skladby V nový život: (1) Píšeš “Ti ji přijali za svou až po skladatelově smrti.” Podle Šourkovy předmluvy ke klavíráku se však záhy po premiéře v roce 1920 tento pochod, “jejž Suk Sokolstvu věnoval a jejž Československá obec sokolská oficiálně prohlásila za slavnostní pochod sokolský, stal neodmyslitelnou součástí pro imposantní nástup mužů při všech sokolských sletech.“ (2) Rovněž si nemyslím, že by tato skladba byla “pro lidové slavnosti (…) pokroková až moc”; jednak tomu neodpovídá její popularita (navíc byla už komponována se záměrem její funkční existence coby Gebrauchsmusik), ani tomu nenasvědčují její stylové vlastnosti: od Kmochova pochodu Lví silou
  se liší pouze umnější kompozičně-technickou prací.

  1. zcr avatar

   (Je otázka, zda se pod “umnější kompozičně-technickou práci” vejde i ten stručný bitonální přechod na úplném konci, to je myslím doslova anti-kmochovina, … a celek je marná sláva jiná liga…)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *