Rusalka kam se podíváš

V pátek 24. 2. má v Janáčkově divadle premiéru nové nastudování Rusalky Antonína Dvořáka. Zatavme se tedy v dnešním matiné u několika zpracování rusalčího tématu v operní tvorbě.

Na úvod jsem zařadil předehru a tenorovou árii z opery Undine (tj. Rusalka) Alberta Lortzinga na námět E. T. A. Hoffmanna známého především jako spisovatele fantaskních povídek. Kromě toho byl však také zdatný výtvarník a skladatel, který mimo jiné vymyslel označení “opera všech oper” pro Dona Giovanniho. Jméno Amadeus si přidal na Mozartovu počest a sám se stal hrdinou opery Jacquesa Offenbacha Hoffmanovy povídky. Následují čtyři čísla z Rusalky ruského skladatele Alexandra Sergejeviče Dargomyžského – árie mlynáře, knížete a kněžny proložené cikánským tancem. Jako nepatřičná vložka možná působí předehra k opeře Die Rheinnixen (tedy Rýnské rusalky) již zmíněného Jacquesa Offenbacha, zařadil jsem ji však záměrně. Offenbach se tu zaprvé skutečně pokusil o vážnou operu a zadruhé zde prosvítá jistá paralela mezi jeho a Wagnerovým myšlenkovým světem. Nejen velký německý skladatel se vyjadřoval ke své současnosti skrze mytologická, pohádková a historická témata. Je ale jasné, že když už jsme se dostali k vílám v Rýnu, ani dílo Richarda Wagnera zde nemůže chybět – samozřejmě se jedná o předehru a úvodní výstup opery Das Rheingold (Zlato Rýna), tedy předvečera Prstenu Nibelungova. Pokud vám laškování tří dcer Rýna se skřetem Alberichem nic nepřipomíná, dovolím si vám osvěžit paměť. Scéna lesních žínek s Vodníkem v úvodu Dvořákovy Rusalky je podle něj dramaturgicky v podstatě okopírovaná, byť je hudebně zcela svébytná. Z Dvořákovy Rusalky jsem na závěr zařadil výstup Vodníka se svatebním sborem ze druhého dějství – Běda! Ubohá Rusalko bledá! již tento pátek v Janáčkově divadle.

Scéna z Undine, Daniel Maclise, 1843Comments

One response to “Rusalka kam se podíváš”

  1. Martin Bojda avatar
    Martin Bojda

    Dovoluji si upozornit, že Lortzingovou předlohou byla Undina Friedricha de la Motte-Fouqué. Tu nejprve úspěšně zhudebnil (na Fouquéovo libreto) Hoffmann, ale tuším, že se stala obětí požáru. Lortzingovo zpracování přišlo až poté. Fouquéovo dílo patří ke skvostům pozdní romantiky a nesmírně vysoko jej oceňovali skoro všichni umělci doby – Wagner z ní údajně předčítal ještě den před svou smrtí přátelům v Benátkách. Kvapil/Dvořák velmi pravděpodobně Fouquéovu prózu znal, protože v pozdější Andersenově se neobjevuje Vodník (u Fouquéa Pramenůzdroj) ani některé jiné jednotlivosti. Fouqué psal rytířské romány z německého středověku, jejichž širokou čtenářskou působnost oceňoval Heine; napsal mj. Zápas pěvců na Wartburce – Eckermann píše, že se s Goethem shodli, ,,že tento básník se po celý život zabýval staroněmeckými studiemi, ale nepřineslo mu to nakonec žádnou kulturu“. Nicméně coby ,,líbeznou“ (ne však naplňující všechny potence látky) nazývá Goethe Undinu.

    Hegerova nahrávka je naprosto dokonalá a Geddův výkon v uvedené árii patří k mým vůbec nejoblíbenějším od tohoto pěvce z největších – takovou osobní kulturu, krásu, sílu a procítěnost tónu lze srovnávat jen s málokým! Nádherná, plná romantické barevnosti, je už předehra, velmi podobná předehře k Čarostřelci. Dle mě by bylo mnohem lepší uvést Lortzingovu Undinu, i pro nejlaičtějšího diváka by to přece bylo zajímavé srovnání! (Dvořákova Rusalka by měla být samozřejmou součástí repertoáru.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *