Ráno po svatojánském večeru

Dnešní matiné se přidrží kalendáře, tedy tématiky svatojánské a obecně pohádkové. Hudební směska je poněkud nesourodá, prostě pasticcio k dnešnímu ránu po kouzelné noci. Doufám, že jste si něco vyčarovali.

Na úvod vyslechneme předehru k opeře V studni Viléma Blodka. Kdo o svatojánském večer nahlédne do studny, spatří tam svého vyvoleného, tak na to příští rok nezapomeňte. Následuje pohádkový úskok – scherzo Královna Mab z dramatické symfonie Romeo a Julie Hectora Berlioze. Svátek sv. Jana mi Shakespeara i pohádky mimoděk přivolal. Pokračujeme další předehrou, tentokrát ze slavné scénické hudby ke Snu noci svatojánské Felixe Mendelssohna Bartholdyho. A na závěr ještě jednu hudbu inspirovanou Shakespearovou komedií – tentokrát suita ze semiopery Pohádková královna od Henryho Purcella.

Kázání Jana Křtitele, Baciccio, 1690Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *