Povznášející zábava a padající listí

První uvedení klavírního koncertu Aleše Březiny Falling Leaves obklopené RossinimBeethovenem otevřelo třetí ročník festivalu Musica Holešov. Koncert vlastně neměl zásadní chybu, Karel Košárek, dirigent Gaetano d’EspinosaPražská komorní filharmonie odvedli vynikající výkony.

Karel Košárek a Pražská komorní filharmoniena zámku v Holešově, foto Boris Klepal

Název Falling Leaves sice evokuje podzim, ale kompozice je věnovaná všem čtyřem ročním obdobím. Tvoří čtyřvětý celek s rozsáhlou kódou, která se tematicky vrací k úvodnímu Jaru a spojuje sled ročních dob do uzavřeného cyklu. Musím se přiznat, že jsem původně nemohl úplně pochopit, proč byla do programu zařazena Rossiniho předehra k opeře Italka v Alžíru, ale její hravý charakter si s “Padajícím listím” skvěle rozuměl a připravil pro něj půdu.

Březinova skladba byla sice uvedena jako koncert pro klavír a orchestr, já bych ji ale nazval spíš koncertem pro orchestr rozšířený o klavír. Ne snad, že by sólový part byl nějak chudý – vlastně v něm nejsou téměř žádné pauzy –, klavír je ale organicky začleněn do celkového zvuku komorního orchestru. Nejedná se o brilantní exhibici s orchestrálním doprovodem, ale spíš o exponovanou nástrojovou skupinu navíc. Klavír hraje prakticky bez přestávky a jednotlivé skupiny orchestru z něj přebírají témata i harmonické struktury, rozvíjejí je, doplňují a vztahují se k nim.

Falling Leaves jsou zábavná hudba v nejlepším smyslu toho slova – hravá, zvukomalebná, ale také chytře napsaná. Vzhledem k hudebně ztvárněným ročním obdobím se nabízejí i podrobnější programní výklady slyšeného, ale jedná se spíš o hudební pobídky pro představivost než o doslovné popisnosti. Výrazné motivky první věty evokují jasně zpěv ptáků, ale i kukaččí malé tercie ve flétnách jsou dovedně kamuflovány v celkovém zvuku a necpou se naivně do popředí. Klavír i s orchestrem postupně přechází do téměř minimalistických pasáží ústících do hymnického vyvrcholení. Z Léta je cítit nehybné horko, jemně se chvějící vzduch a také bouřka. Sestupná glissanda dřev i klavíru charakterizují Podzim, Zimu dokreslují svištící fagoty bez plátků.

Karel KošárekPražská komorní filharmonie provedli Falling Leaves skvěle, strhující byla rytmicky pregnantní “minimalistická” místa, pozoruhodná byla dynamická vyváženost orchestru a klavíru, který zapadal do kompaktního zvuku a přitom se nijak neztrácel. Orchestr i klavír si byli vyrovnanými partnery nejen dynamicky, ale i po stránce virtuozity – přebírání témat probíhalo s lehkou samozřejmostí jako by to byla ta nejpřirozenější věc na světě.

Gaetano d’Espinosa vedl Pražskou komorní filharmonii po celý večer tak, jako by mu předcházel pokyn con brio. V úvodu Italky v Alžíru si pěkně pohrál s tempy, následným typickým rossiniovským kolovrátkům dodal dynamickou pestrost i pěkně gradovaná charakteristická crescenda. Zezačátku se maličko ztrácely žestě, ale zvuk se brzy srovnal.

Beethovenova Osudová je tak omleté číslo koncertního repertoáru, že člověk vlastně upadne tak trošku do rozpaků při každém jejím zařazení do programu – hlavním podezřelým bývá líný a neinvenční dramaturg. Včerejší provedení však rozpaky zahnalo svou kvalitou – bylo ohnivé, místy až ve zběsilém tempu, závěrečná věta měla téměř taneční charakter. V úvodu padly tempu za oběť fermaty hlavního “osudového” tématu, nevím ale o ničem jiném, co bych mohl provedení objektivně vytknout. Tempa byla i přes zvolenou rychlost konzistentní (s překvapivě a působivě zvolněným scherzem), orchestr je perfektně držel a neztrácely se mu noty ani jednoznačná artikulace. Oproti první hravé polovině působí Beethovenova vrcholná symfonie trošku jako z jiného světa, ale je pravda, že interpretační přístup zdánlivě nepřekonatelné rozdíly do značné míry setřel.

Krásné prostředí velkého sálu holešovského zámku do jisté míry vynahradilo jeho akustické nedokonalosti, které ale nebyly natolik tragické, aby převálcovaly hudbu – celkový dojem z úvodního večera festivalu Musica Holešov byl vynikající.

Gioachino Rossini: předehra k opeře L’Italiana in Algeri (Italka v Alžíru), Aleš Březina: Falling Leaves pro klavír a orchestr (světová premiéra klavírního koncertu), Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 5 c moll, op. 67 „Osudová“. Karel Košárek – klavír, hudební nastudování – Gaetano d’Espinosa, Pražská komorní filharmonie. 20. 9. 2012, zámek Holešov. V rámci festivalu Musica Holešov.


Categories:


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *