Pašije místy nejen podle Lukáše

Telemannovy Lukášovy pašije v provedení Kölner Akademie byly velmi rozkolísané, povedená místa se střídala s výpadky na amatérské úrovni.

Kölner Akademie, Aleksandra Lewandowska, foto Boris Klepal

Mám-li začít od toho, co bylo dobré, obdiv zasluhuje záskok Bernharda Scheffela v exponované tenorové roli vypravěče. Především v dlouhých recitativech byl výrazově velmi přesvědčivý a nenechával je upadnout do jednotvárné šedi. Pěkným basem disponuje Marek Rzepka, jehož procítěný projev přesvědčivě gradoval až k Ježíšovým posledním slovům. Aleksandra Lewandowska zpívá pěkně, její hlas je ale nevýrazný, zaměnitelný a projev poněkud monotónní. Solidní výkon podalo continuo i přes dvě upísknutí varhanního pozitivu, čímž se dostáváme k nepříjemnějším aspektům koncertu.

Je zvláštní začít s hodnocením z vystoupení komorního ansámblu a sboru od jednotlivých výkonů, ale Kölner Akademie působila tak nejednotně, že k tomu její včerejší projev jednoznačně navádí. Obsazení bylo v rámci historicky poučené interpretace opravdu minimální, sbor měl pouze osm členů a nástroje byly obsazeny po jednom. Horší bylo, že často každý sám za sebe i hrál a zpíval, celé provedení působilo nenazkoušeným dojmem. Ze sboru trčely jednotlivé hlasy a kromě zmíněných interpretů rozsáhlejších sól měli jeho ostatní členové nepřetržité potíže s intonací. Falešné a nekultivované zvuky se nesly i ze smyčců mimo continuo. Jedna hráčka střídala flétnu s hobojem, především druhý nástroj v jejích rukou spíš sténal než hrál.

Nemohl jsem se zbavit dojmu, že se ke stabilnímu základu ansámblu připojili hudebníci, kteří s ním příliš nehráli. Když si porovnám ukázky na webu s včerejší realitou, těžko se mi chce věřit tomu, co jsem slyšel. Utrpení, o němž se mluví v textu evangelia, nebylo včera zdaleka to jediné.

Ještě dnes budeš se mnou v ráji. Georg Philipp Telemann: Lukášovy pašije (Wenn meine Sünd mich kränken, 1744). Aleksandra Lewandowska – soprán, Bernhard Scheffel – tenor (záskok za Lothara Bluma), Marek Rzepka – bas. Kölner Akademie, dirigent Michael Alexander Willens. 18. 4. 2011, kostel sv. Janů, Brno. V rámci Velikonočního festivalu duchovní hudby.


Categories:


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *