Nový rok, ohňostroje a jiné slavnosti

Novoroční matiné sestává z Fanfár ke královské přehlídce Jeana-Baptisty Lullyho, varhanní svity z opery-baletu Les Indes galantes Jeana-Philippa Rameaua a zakončuje ho Hudba k ohňostroji Georga Friedricha Händela. Šťastný a veselý nový rok!

Hodně energie všeho druhu v roce 2012Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *