Nářek nad křížovou výpravou

Temná zvěst o lidské nelidskosti – tak by se dala popsat Children’s Crusade (Dětská křížová výprava) Benjamina Brittena na text Bertolta Brechta. Nejedná se o líčení událostí z roku 1212, jsme v roce 1939 a skupina dětí bloudí válkou zničeným Polskem. Zármutek a soucit jsou dvě podstatné součásti hudby i textu. Matiné zakončí Lamentace Thomase Tallise.

Vyvraždění neviňátek, Duccio di Buoninsegna, 1308–11


Categories:


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *