Kumštovno až od patnácti

Na Úřad městské části Brno-střed, Odbor sociální a zdravotní, se obracejte v případě, že spatříte nějaké dítě v brněnském Domě umění. Výstava Joel-Peter Witkin totiž není vhodná pro děti a mládež do 15 let.

Děti (do 15 let) nebo mladiství (od 15 do 18 let) zanedbávají povinnou školní docházku, utíkají z domova, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než 15 let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití. Každý je oprávněn upozornit orgán sociálně-právní ochrany na výchovné problémy dětí a mládeže.

Witkin, Grácie

Dům umění, 1. 10.–28. 11. 2010, Brno, Joel-Peter Witkin, v rámci projektu Decadence Now!Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *