Hodinka mezi Cowellem a Cagem

Letošní dvojnásobný jubilant John Cage je ústřední postavou Expozice nové hudby, jež začne příští týden. Jeho skladby jsou i v centru dnešního matiné, obklopeny kompozicemi jeho učitele Henryho Cowella. Je to hudba takzvaně moderní, ale nebojte se jí – říkám vám to, zatím, po dobrém.

Na úvod jsem zařadil veselé Concerto Piccolo Henryho Cowella. Následují kompozice Six MelodiesForever and Sunsmell Johna Cage. Na závěr se vrátíme zpět k jeho učiteli a jeho komornímu kousku Set of Five. Jako přídavek neuslyšíte slavné 4 minuty a 33 vteřin – pokud je pokládáte za pouhý naschvál, zkuste se po celou dobu jejich trvání soustředit na všechno, co slyšíte, a vnímat, co se děje kolem vás i ve vás, možná budete překvapení. Třeba i pochopíte, jak takové moderní provokace a naschvály mohou fungovat.

Cage-montage, foto Boris KlepalComments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *