Gregoriánské Velikonoce na Starém Brně

Schola Gregoriana Pragensis přednesla promyšlený program z gregoriánských chorálů a rané polyfonie na úrovni, která snese ta nejvyšší měřítka.

Schola Gregoriana Pragensis na Starém Brně, foto Boris Klepal

Jedinou slabinou večera bylo snad jen to, že se pořad skladeb mírně lišil od tištěného programu a publikum místy ztrácelo orientaci. Tím je však výčet nepříjemností uzavřen. Dramaturgická koncepce nás provedla celým velikonočním obdobím reprezentovaným svátky vzkříšení a Nanebevstoupení Páně, a Seslání Ducha svatého. “Božsky” trojdílnou strukturu koncertu uzavřela kóda v podobě moteta Christus surrexit vinctos – Christus nove – Christus surrexit mala. Výrazové prostředky staré předrenesanční hudby jsou zcela jiné a pro dnešního posluchače nezvyklé, o to více však může být překvapen, jak jsou účinné.

Kvalita sedmičlenné scholy vedené Davidem Ebenem stojí na individuální jistotě v intonaci i rytmu. Ta se projevila při sólových výstupech jednotlivých členů, ale i v žalmu Omnes gentes plaudite, při němž rozdělený sbor obcházel kostel. Na druhé straně způsob tvoření tónu individuální barvu hlasu maximálně potírá, vše směřuje k maximálnímu společnému účinku, který se pokorně obrací k Bohu a nesnaží se lacině ohromit publikum. Při takovém prvoplánově neefektním základu nabývají překvapivých účinků i drobné změny dynamiky, změna počtu zpěváků či přidání jednoduchého druhého hlasu. Tento způsob hudebního uvažování by mohl oslovit i příznivce minimalismu, které ale asi sotva napadne na podobný koncert zajít. Tady je zřejmě místo především pro nápaditější propagaci. Dvě vícehlasá moteta se zvláštním textem pro každý hlas působila v sousedství chorálu jako hudební bouře. Připomněla nám, jaký tlak později vyvolal vznik monodie, a podtrhla i mírný hudebněvýchovný charakter vystoupení. Jako stylový přídavek zazněla krátká ukázka z legendy o svatém Vojtěchu Petra Ebena.

Na celkovém dojmu se tentokrát příznivě podepsala i akustika gotické baziliky, která je k provozování gregoriánského chorálu ideální. Všem zpěvákům bylo i výborně rozumět. Schola Gregoriana Pragensis svým stylovým a zaujatým vystoupením bez jakýchkoliv ústupků zábavnosti okouzlila i publikum, které se chovalo nezvykle ukázněně. Pouze šestidenní festival by se měl skládat výhradně z takových večerů, v tak malém rozsahu není místo na propady a kompromisy.

Vstal jsem a již jsem s tebou. Magna Pascha. Schola gregoriana pragensis, umělecký vedoucí David Eben. 29. 4. 2011, Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Brno. V rámci Velikonočního festivalu duchovní hudby.


Categories:


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *