Bílá neděle, Bach a další

Dnešní, stále ještě velikonoční matiné má v centru kantátu Johanna Sebastiana Bacha náležející k dnešku. Obklopena je dvěma kompozicemi, které se k Bachovi nějakým způsobem vztahují.

Na úvod jsem zařadil klavírní kompozici Fantasia contrappuntistica Feruccia Busoniho. Jedná se o poctu Bachovu Umění fugy ve dvanácti částech (Chorální předehra, Fuga I, Fuga II, Fuga III (na B-A-C-H), Intermezzo, Variace I, Variace II, Variace III, Kadence, Fuga IV, Chorál, Stretta). Hlavní částí matiné je kantáta Am Abend aber desselbigen Sabbats, BWV 42 – jejím tématem je první zjevení Ježíše Krista učedníkům, jak je popsáno v evangeliu podle Jana. Na závěr si vyslechneme varhanní Fantazii a fugu na téma B-A-C-H Maxe Regera.

Večeře v Emauzích, Caravaggio, 1601–1602


Categories:


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *