Beethoven: Symfonie č. 6 "Pastorální"

Pastorálka je asi nejvlídnější symfonie zuřivě trpícího mistra, který otevřel klasicistní dveře k romantismu. Zkuste si při ní třeba představit, že venku není pořád zataženo a vlhko. Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 6 F dur “Pastorální”, NBC Symphony Orchestra řídí Arturo Toscanini (1952).

Programní názvy jednotlivých vět jsou tyto:

1. Probuzení radostných pocitů po příjezdu na venkov: Allegro ma non troppo

2. Scéna u potoka: Andante molto mosso

3. Radostné shromáždění vesničanů: Allegro

4. Bouře, vichr: Allegro

5. Zpěv pastýřů. Radostné a vděčné pocity po bouři: Allegretto

Beethoven


Categories:


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *