Veselé Vánoce s Vox Iuvenalis

Vánoční koncert sboru Vox Iuvenalis byl kromě milého hudebního zážitku také ukázkou lavírování mezi společenskými a uměleckými požadavky svátečního večera.

Vox Iuvenalis, vánoční koncert, část plakátu

Úvodní Invitatio pastorum Jana Nováka je latinská hříčka rafinovaně si pohrávající s andělskou zvěstí o narození Páně pastýřům. Do kratičkého děje netradičně vstupuje ďábel, který v sobě ale nese spíš rysy goethovského Mefista než lidového čerta. I sbor je ve svém přizvukování rozdělen na andělský-ženský a ďábelský-mužský princip. Nebeský hlas nakonec pochopitelně vítězí a všichni se spojí v závěrečné variaci na hymnus Adeste fideles. Vox Iuvenalis si s nejednoduchou kantátou a capella poradil vcelku dobře až na několik nejistých nástupů především mužských hlasů. Dozvuk auly Centra VUT se podepsal na nedobré srozumitelnosti zpívaného slova – škoda, že alespoň v případě Novákovy kompozice nebyl text otištěn v programu.

Hymnus Adventualis F. X. Thuriho na mě působil po hudební stránce zcela bezkrevným dojmem a dalo hodně práce udržet při něm pozornost, ačkoliv výkon sboru byl přinejmenším velmi sympatický. Totéž je možno říci i o Janě Krajčovičové – Tajovské, která pěla svůj andělský part z ochozu ve druhém patře. Celkově vzato zařazení skladby nechápu, jednalo se o pouhou výplň (o tom, že stará hudba je napsaná a není potřeba psát ji znovu, se rozepisovat nechci). Považuji za nutné na to upozornit o to více, že neotřelá dramaturgie patří k silným stránkám Voxu Iuvenalis.

Závěrečná Messe de Minuit pour Noël Marc-Antoine Charpentiera svou inspirovaností lidovými vánočními písněmi připomněla oblíbenou “Rybovku”. Komorní orchestr Ensemble Opera Diversa se v akustice dvorany oproti sboru poněkud ztrácel, nejvíce pozornosti na sebe strhávaly zobcové flétny a elektrofonické varhany. V instrumentálních pasážích ale zněl příjemně a jistě, ostatně Charpentierova mše není příliš těžká. Více much by se určitě našlo na stylovosti provedení, což bylo bolestněji cítit u sólistů, kteří se na starou hudbu zřejmě nijak nespecializují. Do určité míry je tu ale třeba mít na mysli také společenský aspekt vánočního koncertu, který Vox Iuvenalis zajišťuje pro svého zřizovatele. Pramení z něj jisté dramaturgické ústupky a z těch zase kvalitativní.

Sekularizované pojetí Vánoc jako společenské události završil poněkud předčasný zpěv písní Tichá nocNarodil se Kristus Pán. Při druhé bylo ke společnému zpěvu vyzváno také publikum, které by se zřejmě přidalo i spontánně, soudě podle vřelého přijetí samotného koncertu.

Vox Iuvenalis, vánoční koncert. Jan Novák: Invitatio pastorum, František Xaver Thuri: Hymnus Adventualis, Marc-Antoine Charpentier: Messe de Minuit pour Noël. Vox Iuvenalis, Ensemble Opera Diversa, Jana Krajčovičová – Tajovská, Romana Pávková (soprány), Pavla Zbořilová (alt), Jan Ondrejka (tenor), Jiří Černý (bas), hudební nastudování Jan Ocetek. 16. 12. 2011, dvorana Centra VUT, Brno.


Categories:


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *