Novinářské vstupenky za 100 Kč

Bc. MBA Roman Onderka, primátor města Brna

Ing. Jana Bohuňovská, náměstkyně primátora pro oblast sociálně-kulturní

Vážený pane primátore, vážená paní náměstkyně,

k nedávné pozvánce na tiskovou konferenci k inscenaci Perikola v ND Brno byl přiložen následující text: Novinářské vstupenky podle nařízení zřizovatele Národního divadla Brno  – od 1. 12. novinář, požadující recenzní vstupenku, zaplatí sto korun. V případě zájmu o druhou vstupenku pro doprovod zaplatí u druhé vstupenky její plnou hodnotu. Toto nařízení se – pokud vím – týká všech příspěvkových uměleckých institucí a také V.I.P. vstupenek.

Naprosto souhlasím s tím, že nadměrné rozdávání lístků zdarma nikomu neprospívá – devalvuje tím jak umělecká hodnota inscenace či výstavy, tak čestná funkce vstupenky samotné. Považuji však za nutné Vás upozornit na důležitou věc, a to je rozdíl mezi čestnou a novinářskou vstupenkou.

Novinář či kritik je nedílnou součástí uměleckého života. Není to parazit, kterého je možno připustit ke zdroji informací jen za určitých podmínek. Poskytuje informace a zpětnou vazbu široké veřejnosti i samotným tvůrcům. Bez takové reflexe – byť se umělcům ani zřizovateli nemusí negativní kritika líbit – není kulturní život ani jeho rozvoj vůbec myslitelný. Pokus zpoplatnit novinářské vstupenky pokládám za krok přinejmenším nedomyšlený. Nikdo přece neplatí za to, aby mohl jít do práce. To by si mohli například za účast na představení platit i sami herci.

Umění má v médiích stále méně prostoru a měli byste si uvědomit, že v tomto smyslu jsou novináři i samotné umělecké instituce na jedné lodi. O kom se neví, ten neexistuje, a placené vstupenky pro novináře jsou skokem do situace, kdy o uměleckých institucích nikdo nebude vědět. Alespoň o těch, které zřizuje město Brno.

Troufám si tvrdit, že hudebnímu životu v Brně se nikdo nevěnuje tak intenzivně, systematicky a erudovaně jako já. Publikuji v muzikologické revui Opus musicum, v časopisu Hudební rozhledy a v Zápisníku zmizelého. Moje kritiky jsou ceněné i u odborné veřejnosti a ohodnocení, které mi teď z oficiálních míst za mou práci nabízíte, se mě osobně dotýká a pokládám je za hanebnost.

Na závěr si ještě dovoluji podotknout, že vyprodaná divadla a koncertní sály by s čestnými i novinářskými vstupenkami nakládaly uvážlivě samy od sebe. Systémové řešení by tedy mělo začít z této strany a nikoliv od následků, které navíc odnesou lidé, kteří je nezavinili.

Obracím se na Vás jako na primátora města Brna a náměstkyni pro kulturu, protože na Vaše hlavy padnou veškeré následky tohoto nařízení. Jiné než negativní nebudou, tím si buďte jisti. A nejde zdaleka jen o umění, v sázce je i nepřátelství celé mediální obce, což by Vám mohlo stát za úvahu.

S pozdravem

Boris Klepal, hudební kritik

Otevřený dopis byl odeslán následujícím médiím, institucím a lidem:

A2, Aktualne.cz, Brnoinfo.cz, Brnonow.com, Brnopolis.eu, Česká pozice, Česká televize, Česká televize Brno, ČRo 3 Vltava, ČRo 6, ČRo Brno, ČTK, Frekvence 1, Hospodářské noviny, Host, Hudební rozhledy, Kult, Lidové noviny, Literární noviny, Metropolis Live, MF Dnes, MistniKultura.cz, Novinky.cz, Opus musicum, Právo, Protisedi.cz, Rádio Blaník, Rádio Jih, Rádio Kiss Hády, Rádio Krokodýl, Rádio Petrov, Rádio Proglas, Reflex, Regionální televizní agentura, Respekt, Rovnost, Rozrazil, TV Noe

Marián Amsler, umělecký šéf Hadivadla

Prof. Eva Blahová, šéf uměleckého souboru Janáčkovy opery

Jiří Černý, hudební publicista

František Derfler, umělecký šéf Divadla U stolu

David Dittrich, ředitel festivalu Concentus Moraviae

Ing. Mgr. Lenka Dřímalová, šéf uměleckého souboru baletu

Daniel Dvořák, ředitel ND Brno

Jakub Klecker, sbormistr a umělecký vedoucí sboru Kantiléna

Mgr. Rostislav Koryčánek, ředitel Domu umění města Brna

Mgr. Zbyněk Matějů, ředitel Filharmonie Brno

Vladimír Morávek, umělecký šéf Divadla Husa na Provázku

Ředitelství Moravské galerie v Brně

Stanislav Moša, ředitel a režisér Městského divadla Brno

Petr Oslzlý, ředitel Centra experimentálního divadla v Brně

Zdenek Plachý, šéf uměleckého souboru Mahenovy činohry

Rocc Rapl, umělecký šéf opery SOP

PhDr. Mgr. Martin Reissner, ředitel Moravského zemského muzea

PhDr. Luboš Stehlík, šéfredaktor časopisu Harmonie

Miroslav Stehlík, jednatel agentury Ars/Koncert

Mgr. Petr Štědroň Ph.D., šéf uměleckého úseku Divadla RedutaComments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *