Mnoho trombonů i nepřesností

Mám-li být upřímný, představoval jsem si něco jiného a myslím, že to není úplně moje vina. “Výběr archivních skladeb z dob Janáčkových studií” ve mně vzbudil dojem, že se bude jednat o skladby, které Janáček během svých studií napsal, nebo aspoň v té době vznikly.

Wallingerová, Shifrin, Starobrněnský klášter

Místo toho jsme slyšeli nespojitou směsku skladeb pocházejících podle sdělení přednášejícího z archivu Starobrněnského kláštera. Jakási kontinuita s Janáčkem, který v klášteře studoval a později i jako regenschori působil, tu samozřejmě byla. Skladby samotné však nic výrazně nespojovalo, kromě podivné interpretace na různý počet trombonů s doprovodem klavíru. Hudba byla navíc spíš doplňkem tlumočené přednášky Kena Shifrina. Ta bohužel klopýtala přes jazykovou bariéru i žertování o (ne)schopnosti vyslovit “ř”. Shifrin mi i přes veškeré šoumenství připadal indisponovaný, jinak si nečistý tón i intonaci jeho nástroje neumím vysvětlit. Druzí dva hráči byli mnohem jistější. Vzhledem k tomu, že jsme až na jednu výjimku poslouchali hudbu barokní a klasicistní, bylo problematické i použití klavíru. Navíc Robert Challinor žádnou klasicizující charakteristikou tónu neoplýval.

Úroveň koncertu zachraňovala Jana Wallingerová, i když většina skladeb byla podle mého názoru pro mezzosoprán příliš nízko. Vrcholem bylo nakonec provedení tří částí z Moravské lidové poesie v písních, kde byla pěvkyně evidentně ve svém živlu. Repertoár dobře znala, očividně jí byl blízký, klavír se k němu hodil a trombony mlčely. Paradoxní je, že zrovna tyto písně nevyhovovaly titulu koncertu vůbec v ničem. Možná jsem jen něco nepochopil, ale tuhle kapelu ze samých pozounů bych tedy – narozdíl od Jany Wallingerové – mít nechtěl. A umělé rozšiřování nabídky bez ohledu na kvalitu není dobré ani pro festival.

Výběr archivních skladeb z dob Janáčkových studií, přednáška a komorní koncert. Ken Shifrin: lektor, trombon, Robert Challinor: klavír, continuo, Jana Wallingerová: mezzosoprán, Michael Hall a Martin Chmelař: trombony. 18. 11. 2010, Starobrněnský klášter, v rámci festivalu Janáček Brno 2010.


Categories:


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *