Lomnice, Leo Eitinger a hudební narušitelé

Hudba zní odevšud, neposlouchá ji nikdo. Malá zastavení nad hudbou, která v programu nehraje hlavní roli, spojuje téma Co jste (ne)chtěli slyšet a zrovna včera se (ne)poslouchalo v Lomnici.

Folklorní soubor Drahan v Lomnici, foto Boris Klepal

Dny evropského dědictví v Lomnici letos přesáhly rozměr místní slavnosti s ukázkami lidových řemesel a podobnými konvenčními nesmysly. Odhalení busty Lea Eitingera za přítomnosti norského velvyslance a domácích reprezentantů různých úrovní politického života je nejspíš jen začátkem dalších mezinárodně rozmáchlých aktivit Okrašlovacího spolku pro Lomnici a okolí. Je přinejmenším chvályhodné, že si spolek všímá místního života v širších souvislostech, než je upravená cesta kolem potoka, ale nechám to pro tuto chvíli být. Všimnu si jen hudby, která měla – jak už to bývá – charakter zvukové výplně, než se začne dít něco, co by opravdu stálo za pozornost.

V místní synagoze hrála po slavnostním ceremoniálu a projevech skupina KlezMehrin – klezmer je hudba určená ke svatbám a oslavám, chlapci hráli velmi dobře, bylo to po všech stránkách na místě. Předtím se ale na Židovském náměstí odehrálo vystoupení souborů DrahanDrahánek, které jsem nepochopil. Snad to měl být projev jakési družby mezi oběma vysočinami – Drahanskou a Českomoravskou – jinak si to vysvětlit nedovedu. Směska folkloru ze všech koutů Moravy si s dramaturgií také žádné starosti nedělala, prostě pravá ruka nad hlavu a ejchuchu! Lidé se baví a vínečko – které je na Vysočině jako doma – teče.

V rámci programu, který hleděl i na tematické občerstvení (tradiční jídla židovské kuchyně), by ale hudba mohla být vybraná uvážlivěji a s ohledem na celou akci. Nezávazná tancovačka může proběhnout večer a nic se nestane, když se jí bude říkat prostě tancovačka a ne Dny evropského dědictví.

Mojí soukromou perličkou byl náhodně vyslechnutý monolog nejmenované europoslankyně o vystoupení Filharmonie Brno se “symfonickými úpravami Deep Purple a tak”, který dirigoval kdosi v bleděmodrém fraku. Je to prý výborné, protože hard rock je na nic, ale když v něm hrají smyčce, tak se tam dodá melodie. A když děláte koncert třeba pro zaměstnance IBM, nemůžete čekat, že by chtěli poslouchat vážnou hudbu.

Tento typ programu je pro Filharmonii Brno (a nejen pro ni) spíš výdělečná činnost a z uměleckého hlediska bývá víceméně pro ostudu, stejně jako dirigent v bleděmodrém fraku pro smích. Zkusím to opomenout, stejně jako (jistě jen pro příklad a náhodně) zmíněné zaměstnance IBM, kterým by podle poslaneckého mínění zřejmě i při nepříliš komplikovaném koncertu vážné hudby vybuchla hlava. Těžko se mi ale opomíjí, že takový kulturní rozhled a obecný nevkus projevuje někdo, kdo nás reprezentuje v Evropském parlamentu. Nesmiřuje mě s tím ani vědomí, že naši politici jsou obrazem této společnosti – o to je celá věc horší.Comments

One response to “Lomnice, Leo Eitinger a hudební narušitelé”

  1. Martin Bojda avatar
    Martin Bojda

    Mě ani tak nerozčarovávají kulturní preference našich politických elit, mnohem spíše politické preference našich kulturních elit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *