Kaprálová Quartet matiné

Vítězslava Kaprálová, Alfred Schnittke, Leoš Janáček a jejich smyčcové kvartety – to byl obsah posledního matiné festivalu Janáček Brno 2010, které mělo rozsah regulérního večerního koncertu.

Kaprálová Quartet, foto: © Veronika Lukášová

Kaprálová Quartet hrál energicky a především zpěvně zcela v duchu tradice započaté Českým kvartetem. Tato charakteristika ostatně dokonale korespondovala se Smyčcovým kvartetem op. 8 Vítězslavy Kaprálové. Schnittkeho Smyčcový kvartet č. 3 je stylově zcela odlišný, každá ze tří vět se odvolává na charakteristické rysy konkrétních období z hudební historie. Jedná se svým způsobem o velmi sofistikovanou postmoderní hru s mícháním kompozičních stylů. Celé kvarteto tomu přizpůsobovalo i svůj celkový zvuk, nejzřetelnější to bylo v quasibarokních pasážích. Janáčkovy Listy důvěrné měly potřebnou dávku lyriky i vznětu. Zpět ke kořenům české interpretační tradice poukázal přídavek – Lento z Amerického kvartetu F dur Antonína Dvořáka. Díky za další dobré ráno.

Vítězslava Kaprálová: Smyčcový kvartet op. 8, Alfred Schnittke: Smyčcový kvartet č. 3, Leoš Janáček: Smyčcový kvartet „Listy důvěrné“. Kaprálová Quartet. 28. 11. 2010, matiné, Besední dům, Brno. V rámci festivalu Janáček Brno 2010.


Categories:


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *