Dvě Marie, Ludmila a Tiburtina Ensemble

Před začátkem koncertu se ze zákulisí (nebo snad zákostelí) ozývalo rozezpívávání Tiburtina Ensemble na nápěv Černé oči, jděte spát. Ať už se jednalo o úmysl nebo ne, byl to neočekávaně milý světský začátek výborného koncertu duchovní hudby.

Tiburtina Ensemble, Brno-Zábrdovice, foto Boris Klepal

Večer byl rozdělen symetricky do tří celků po sedmi částech, každý byl věnován jedné významné svaté: Panně Marii, Marii Magdaléně a Ludmile. Soubor přišel k oltáři zábrdovického kostela mezi lavicemi za zpěvu procesní antifony. Parafráze začátku mše jakoby předznamenala atmosféru celého koncertu, který udržel publikum po celou dobu v napjaté a tiché pozornosti připomínající soustředěnou modlitbu. I nepříliš velké změny v počtu zpívajících či jejich rozestavení působily mnohem mohutněji, než jaké ve skutečnosti byly. V každém ze sedmidílných celků byl na čtvrté a závěrečné místo zařazen conductus – volnější vícehlasý zpěv, který se asi nejvíc ze všeho blíží vnímání dnešního posluchače. Conducty tak tvořily přirozené vrcholy bez vybočení ze stylové jednoty a bylo možno se k nim upínat podobně jako k návratu hlavního tématu v rondu. Došlo i na jedno moteto se samostatným textem pro každý hlas. Soubor se se všemi nástrahami zpěvu a capella vyrovnával zcela suverénně, ale také bez exhibování. Jeho projev byl skromný, stylově čistý a přitom přesvědčivý.

Tiburtina Ensemble v komorní osmičlenné sestavě působil jako zrcadlový ženský protějšek souboru Schola Gregoriana Pragensis, který v Brně nedávno účinkoval. Tiburtina vychází přirozeně ze stylově podobného repertoáru, výsledek je však přece jen odlišný. Ženská schola klade větší důraz na ranný vícehlas a polyfonii a její projev je – v rámci žánru – o něco exaltovanější. Zřetelná je snaha o větší dynamické kontrasty a dramatickou naléhavost, hlasy znějí – i při maximálním potírání individuality – poněkud ostřeji.

Zaujaté a oduševnělé provedení repertoáru z období vrcholného až pozdního středověku do sebe zcela vtáhlo i současné publikum. Nebylo k tomu potřeba uměleckých kompromisů ani laciného podbízení – dobrá hudba si vystačila sama.

Úcta ke svatým v českém středověku. Tiburtina Ensemble, umělecká vedoucí Barbora Sojková. Skladby z rukopisů kláštera sv. Jiří na Pražském hradě z přelomu 13. a 14. století. 17. 5. 2011, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Brno-Zábrdovice. V rámci festivalu Vocalfest.


Categories:


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *