Duch svatý se vznášel nad hudbou

Duchovní koncert v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně byl věnován kromě Leoše Janáčka ještě Paulu Hindemithovi, Olivieru Messiaenovi a Arnoldu Schönbergovi. Ukázalo se, že mezi všemi autory je více společného než rozdílů a nebyl to zdaleka jen zvuk varhan, který je spojoval.

Kateřina Chroboková

Na varhanní PostludiumGlagolské mše navázal Otčenáš, který připomněl Janáčkova léta strávená na tomto kůru i v přilehlém klášteře možná lépe než celý semestr přednášek. Zvuková stránka koncertu – dokud se hrálo na kůru – byla vytříbená, všechny nástroje i hlasy byly nádherně čitelné, sboru i Jaroslavu Březinovi bylo výborně rozumět.

Skvěle vyzněl Hindemithův Koncert pro varhany a komorní orchestr, v němž především dřeva zněla jako další rejstříky varhan a bezvadně s nimi souzněla. Projevilo se to nejzřetelněji ve druhé větě, kde se dřeva k sólovým varhanům postupně přidávala. Meditativní interludium vytvořily dvě části Svatodušní mše Oliviera Messiaena, jeho “nápěvky ptáků” si navíc s Janáčkem výborně rozumějí. Kateřina Chroboková je zahrála s maximálním citem pro zvukové detaily.

Ve starobrněnské bazilice je poměrně čitelný i orchestrální zvuk, pokud se nehraje od oltáře. Od něj zazněl Schönbergův melodram Ten, který přežil Varšavu. Reciátor Brian Caspe měl svůj expresivní projev pod kontrolou a ani v nejvypjatějších místech mu nepřestávalo být rozumět. Horší to bylo s orchestrem, který byl zahlcený dozvukem. To ale neznamená, že by skladba ztratila na působivosti. I pouhá zvukovost, v níž se ztrácely jednotlivé hlasy, byla neobyčejně účinná až po závěrečný sbor Š’ma Jisrael. Hebrejská modlitba od katolického oltáře měla možná i původně nezamýšlený duchovní přesah.

Koncert jakoby naznačoval, že díla osobitých tvůrčích duchů si spolu rozumějí vždy, bez ohledu na stylové zařazení. Niterné hudební sdělení – ne stylové škatulky – bylo společným jmenovatelem všech uvedených skladeb.

Leoš Janáček: Postludium z Glagolské mše, Otčenáš, Paul Hindemith: Koncert pro varhany a komorní orchestr (Kammermusik č. 7, op. 42, č. 2), Olivier Messiaen: dvě části ze Svatodušní mše, Arnold Schönberg: Ten, který přežil Varšavu. Dirigent: Peter Vrábel, varhany: Kateřina Chroboková, tenor: Jaroslav Březina, harfa: Jana Boušková, recitátor: Brian Caspe, sbormistr: Lukáš Vasilek. Orchestr Berg, Pražský filharmonický sbor. 21. 11. 2010, bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně, v rámci festivalu Janáček Brno 2010.


Categories:


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *