Sborová meditace u svatých Janů

Koncert Českého filharmonického sboru Brno měl konečně interpretační úroveň, kterou je možno označit jako festivalovou. Velikonoční festival s ním snad nabral kromě společenského i hudební lesk.

Český filharmonický sbor Brno, Petr Fiala, foto Boris Klepal

I když se ve skladbě koncertu asi nedá mluvit o nějaké dramaturgické odvaze, úroveň provedení byla opravdu vysoká. Vybrané skladby spolu i přes dlouhý časový odstup jejich vzniku souzněly duchovním i hudebním obsahem. Sbor se v první části večera věnované mistrům renesanční polyfonie prezentoval především decentní dynamikou a průzračným zvukem. Vyvrcholením této části bylo provedení slavného Miserere mei Deus Gregoria Allegriho, v němž prošly náročnou zkouškou i individuální kvality některých členů sboru. Prostá melodie i zdobné “komentáře” byly provedeny velmi dobře.

V motetech Antona Brucknera se prolínají staré kompoziční techniky s novoromantickým uvažováním autora. Sbor stylově přidal na hlasovém lesku i dynamice, v závěrečné sekvenci Libera me, Domine se přidaly i varhany. Jako působivá kóda, která podtrhla meditativní charakter celého koncertu, vyznělo závěrečné O sacrum convivium Oliviera Messiaena, jehož náročné harmonie zvládl sbor perfektně. Myslím, že koncerty směřující svou atmosférou spíš k tichému zamyšlení, se obejdou bez přídavku. Pokud už musel být, zopakování moteta Locus iste bylo ještě tou nejrozumnější volbou.

Jediným rušivým elementem byl kostelník(?), který považoval za nutné během začátku koncertu projít několikrát napříč kostelem, třískat dveřmi a chřestit svazkem klíčů. Sbor s Petrem Fialou v čele se tím ale nenchal vyvést z rovnováhy a předvedl se v tom nejlepším světle stejně jako po celý zbytek večera.

Za noci pláče a pláče. Jacobus Gallus: Lamentationes Jeremiae Prophetae, Miserere mei Deus (Žalm 51), Gregorio Allegri: Miserere mei Deus, Anton Bruckner: Duchovní moteta (Vexilla regis, Locus iste, Pange lingua, Os justi, Christus factus est, Libera me, Domine), Olivier Messiaen: O sacrum convivium. Alexandra Polarczyk – soprán, Petra Hamerníková – soprán, Zdeněk Nečas – tenor, Jiří Černý – baryton, Miroslav Urbánek – bas, Martin Jakubíček – varhany. Český filharmonický sbor Brno, dirigent Petr Fiala. 19. 4. 2011, kostel sv. Janů, Brno. V rámci Velikonočního festivalu duchovní hudby.


Categories:


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *