Promiňte, že existuju. Josef Berg

Velké dítě, na které všechno působilo, bezbranné, neschopné se bránit zlým podnětům. Člověk, který miloval a nedobýval. A zcela svérázně skládal. To všechno a mnohé další byl Josef Berg.

Josef Berg a jeho Snění, Miloš Štědroň, screenshot z filmu

Josef Berg a jeho Snění, Miloš Štědroň, screenshot z filmu

Dokumentární film Jakuba Kořínka Josef Berg a jeho Snění je koláž zasvěcených vzpomínek, úryvků z Bergových skladeb a dopisů, prolnou se i obtížné zkoušky orchestru Berg s Petrem Vrábelem. Vzpomínají Miloš Štědroň, Lída Slancová, Zdeněk Pololáník, Richard Novák a mnozí další. Nabízejí populární, leč nepovrchní pohled na osobnost, která by mohla být snadno označena za pouhého mašíbla a podivína. Bylo by to málo, redukovat Josefa Berga na směšnou figurku – film se ale riziku laciné zábavnosti úspěšně vyhýbá a zároveň tento rys skladatelovy osobnosti nezastírá. Nejedná se o apoteózu, ani laciné vtipkování, ale o snahu zachytit pravdu v její komplikované mnohotvárnosti.

Jakub Kořínek zvolil formu koláže odpovídající mnohočetným talentům, které v Bergově osobnosti působily jakoby všechny najednou. Leitmotivem je replika Bergova pokoje s policemi plnými údajně uspořádaných šanonů a především jeho pruhovaná duchna. Film se v zásadě snaží postihnout nepostižitelné, žádný z pamětníků vlastně není schopen krátce říct, co byl skladatel zač. V rychlých mozaikách postřehů bych si odpustil ty nejbanálnější jako “byl jiný” nebo “to je zajímavé”. I úvod zachycující obtížný konkurs na Bergova představitele by mohl být kratší a snad i úplně vynechaný. Informace o nezachytitelné osobnosti se v dalších částech filmu objevuje mnohem účinněji a netřeba ji opakovat. Též v úvodní anketě “kdo je Josef Berg” se uvádí to, co zazní úderněji ještě několikrát: nikdo o něm nic pořádně neví. Mezi dotazovanými jsou navíc zcela nenáhodné osoby – přinejmenším dramaturg Vladimír Strakoš. I při tom, že bystřejší nezasvěcený divák má možnost tuto potměšilost odhalit, se mi to zdá zbytečné.

Filmový portrét točící se kolem nastudování skladby Snění zdařile zachytil osobnost multižánrového autora, který sám sebe charakterizoval jako osla, který se sklání nad tisícem otýpek. Zachytil ji bez zesměšňování i nechtěně směšné uctivosti. Lída Slancová pějící do telefonu hlasem Richarda Nováka odpověď z Písní nového Werthera jejich autorovi, který už nežije – to je Josef Berg se vším všudy.

Josef Berg a jeho snění, foto archiv ČT

Josef Berg a jeho Snění, dokumentární film, režie Jakub Kořínek. Premiéra 17. 3. 2012 na ČT 2 ve 22.30, opakování 21. 3. 2012 v 00.30 po půlnoci. Film můžete zhlédnout v archivu České televize.Comments

One response to “Promiňte, že existuju. Josef Berg”

  1. Tomáš Studený avatar
    Tomáš Studený

    Výborné 🙂

    Domnívám se, že Jakubovi se spolu se svým týmem podařil ojedinělý dokument, v němž se originální forma (pro mne osobně snad i včetně těch potměšilostí i konkurzu) vzácně snoubí s obsahem. Na mě to rozhodně silně zapůsobilo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *