Petiční výbor na obranu disciplíny. Týdny hudebního neklidu

Naše hudba je už delší dobu ohrožována dirigentskou bezmocí. Nejvyšší umělečtí činitelé v dopise čtyř slibují oddanost Notovému zápisu. Notový zápis povýšeně reaguje, že po slovech musí následovat činy. Tato hanba nás vrací do minulosti. Text prohlášení nikoho k ničemu nezavazuje.

Žádáme hudebníky, aby ustali v šíření hrubostí a lží a omluvili se za ně. Žádáme vládu, aby jako celek jasně deklarovala naši příslušnost k uměleckému společenství. Žádáme Ministerstvo kultury, aby k dopisu čtyř uměleckých činitelů zaujalo stanovisko. Text prohlášení nikoho k ničemu nezavazuje.

Žádáme všechny dirigenty, aby jasně prosazovali ideály autokracie, poslušnosti a masarykovské pracovitosti, na nichž byly naše orchestry před mnoha lety založeny a od kterých se nyní odvracejí. Text prohlášení nikoho k ničemu nezavazuje.

Buďme aktivní. Organizujme ve všech místech orchestrální sdružení na podporu disciplíny. Seznamujme občany s tímto prohlášením. Otevřme koncertní sály, divadla, galerie a další kulturní zařízení výcvikovým lekcím. Podepsané partitury a své skladby zasílejme organizátorům Pražského jara, kopie vládě, sněmovně, senátu, politickým stranám a do nebíčka Bedřichu Smetanovi. Text prohlášení nikoho k ničemu nezavazuje.

Petiční orchestr na obranu disciplíny není žádné sdružení ani spolek. Nemá žádnou organizační formu, ani žádný vztah k České filharmonii. Za jeho člena se může považovat každý, kdo cítí, že hudba je ohrožena a chce proti tomu něco udělat. Text prohlášení nikoho k ničemu nezavazuje.

Chce být chápán jen jako inspirace pro toho, kdo nechce zůstat pasivní. Jeho podpisem se občan hlásí k jediné myšlence: disciplína v naší hudbě je ohrožena a je třeba ji bránit. Způsoby obrany volí si občané v rámci platných zákonů podle svého uvážení. Text prohlášení nikoho k ničemu nezavazuje.

Symfonii č. 4 e moll, op. 98 jednoho z nejdisciplinovanějších skladatelů Johannese Brahmse řídí jeden z nejneklidnějších dirigentů Arturo Toscanini, na nahrávce ze 3. prosince 1951 hraje NBC Symphony Orchestra. Poslech nikoho k ničemu nezavazuje.

Dostihy, před startem. Edgar Degas, 1862
Dostihy, před startem. Edgar Degas, 1862


Comments

One response to “Petiční výbor na obranu disciplíny. Týdny hudebního neklidu”

  1. Ilja Šmíd avatar
    Ilja Šmíd

    Pane kolego, bravo! Je to brilantní perzifláž. Není co dodat. Díky a zdravím. IŠ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *