Koncert pro orchestr a violoncello

Včerejší abonentní koncert Filharmonie Brno byl složen výhradně z autorů 20. století a zároveň byl posluchačsky velmi vstřícný. Lyrickou první část poněkud převálcoval expresivní Koncert pro orchestr Bély Bartóka.

Julian Steckel, Jakub Hrůša, Filharmonie Brno, foto Boris Klepal

Starý zpěv označil jeho autor Pavel Blatný jako meditační antivariace. Téma staré písně se prolíná celou kompozicí, ale nejedná se o klasické variace. Melodie spíš prochází jednotlivými nástrojovými skupinami, vynořuje se a zase mizí v různé intenzitě – od prvního uvedení, kdy ji hraje pikola a flétna, až po mohutný zvuk žesťů. Orchestr pod vedením Jakuba Hrůši hrál dynamicky a bez chyb, ale chyběla mu suverenita či snad samozřejmost. Přiznávám, že se jedná spíš o pocit než něco exaktně popsatelného, ale zdálo se, jako by filharmonici cítili ostych před neznámou skladbou.

Pocit lehké nejistoty se zcela vytratil hned se začátkem Koncertu pro violoncello a orchestr č. 1 Bohuslava Martinů. Orchestr získal na pregnantnosti, ale hlavním rysem provedení byla lyrická zpěvnost. Ta vyzařovala i z projevu sólisty Juliana Steckela, jemuž se ani v rychlých bězích neztrácel zpěvný, spíš užší tón, stejně jako legato. Uvítal bych výraznější dynamické vypracování sólového partu, ale je pravda, že skladba samotná vede spíš k jemnějšímu zacházení s výrazovými prostředky. Nejlépe Steckelovi zněla druhá věta ve shodě s jeho lyrickým projevem. Obligátní bachovský přídavek bych si protentokrát odpustil, vyzněl dost ploše.

Koncert pro orchestr Bély Bartóka je náročnou příležitostí pro každou filharmonii, která chce předvést kvalitu jednotlivých sekcí. Filharmonie Brno se náročného úkolu zhostila vcelku se ctí, i když ne zcela bez výhrad, především k poslední větě. Efektní nastudování tentokrát s dynamickými ani tempovými změnami nešetřilo. provedení směřovalo od jemného začátku přes ústřední melanchlickou elegii k mohutnému, lehce ironickému závěru.

Pavel Blatný: Starý zpěv, meditační antivariace na píseň sv. Tomáše Akvinského, Bohuslav Martinů: Violoncellový koncert č. 1 H 196, Béla Bartók: Koncert pro orchestr. Hudební nastudování – Jakub Hrůša, Julian Steckel – violoncello, Filharmonie Brno. 26. 4. 2012, Janáčkovo divadlo, Brno.


Categories:

,

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *