Johann Strauss ml.: Vídeňská krev

Mnoho milenek, hraběcí smrt. Zvlášť, když se děvčata dohodnou mezi sebou i s paní hraběnkou, aby se pomstily a zchladily si žáhu.

Uctivý sluha, pane z Kaglerů

Uctivý sluha, pane z Kaglerů.

Vídeňská krev je opereta pojmenovaná podle populárního Straussova valčíku, skladatel sám se však na ní nepodílel a premiéra proběhla až po jeho smrti. Komedii poskládal ze starší Straussovy hudby Adolf Müller. Jedná se však o pasticcio velmi inteligentní a zábavné. Oblíbené téma pronikání buržoazie mezi šlechtu kombinované s milostnými avantýrami bez sentimentu a moralizování a jiskrná hudba stály u obliby díla, která se od premiéry v roce 1899 nevytratila dodnes.

Černobílá televizní inscenace má styl a je taková, jaká má opereta být – zábavná, sympaticky přímočará a obejde se bez přehnaných banalit, které občas vědomě a obratně používá. Hudební nastudování je špičkové, podílejí se na něm naši vynikající interpreti a herci té doby. Jiří Kout zde připomene svou spřízněnost s mnohými wagnerovskými dirigenty, kteří si k německé operetě rádi odskakují. Pěvci patří rovněž k tehdejší špičce, stylově vynikající je především Jana Jonášová jako manekýnka Pepi. Milovníci Straussovy hudby a starosvětského šarmu tuto inscenaci určitě chtějí vidět.

Pět dní a noc již nepřišel.

Pět dní a noc již nepřišel.

Na tvou vlastní ženu jsem nikdy nežárlila, jen na ty druhé.

Na tvou vlastní ženu jsem nikdy nežárlila, jen na ty druhé.

Voilà mon boeuf – to je můj vůl.

Voilà mon boeuf – to je můj vůl.

Tady v kraji je zvykem, že se koně natírají?

Tady v kraji je zvykem, že se koně natírají?

Vídeňskou krev kdo má, zná jen zpěv, žádný svár nepozná!

Vídeňskou krev kdo má, zná jen zpěv, žádný svár nepozná!

Má růže bílá, sladký sne!

Má růže bílá, sladký sne!

Adolf Müller: Vídeňská krev, hudba Johann Strauss, libreto Victor Léon a Leo Stein. Hudební nastudování: Jiří Kout, režie: Stanislav Fišer. Hrabě Zedlau – Jiří Zahradníček / Josef Bek, Hraběnka Zedlau, jeho žena – Jadwiga Wysoczanská / Květa Fialová, Francisca Cagliari – Marta Boháčová / Jana Břežková, Pepi Pleiningerová – Jana Jonášová / Radka Burešová, Ministerský předseda – Jaroslav Horáček / Svatopluk Beneš, Majitel kolotoče Kagler – Dalibor Jedlička / František Filipovský, Hrabě Bitowský – Eduard Dubský, Komorná Anna – Radka Burešová, Kočí – Karel Augusta, Číšník – Václav Kotva, Sluha Josef – Zdeněk Švehla / Stanislav Fišer. Orchestr Národního divadla v Praze, Kühnův smíšený sbor, členové baletu pražských divadel. Československá televize Praha, 1973


Categories:

,

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *